Make your own free website on Tripod.com
Deze pagina is een verbeterde versie van :
http://huizen.dds.nl/~pocsag/poc-freq.htm

Frequenties Pagers :

Op onderstaande frequenties kan POCSAG ontvangen worden, m.u.v. het Europees semafoonnet daarop wordt het Ermes Protocol gebruikt.

Duitsland
FrequenzBetreiber
465.970T-mobil
466.075T-mobil
466.230T-mobil
448.475Miniruff
448.425DFR POCSAG/FLEX

Europa
169.4000-169.7750 25 kHz stepERMES Protocol Europees semafoonnet


Nederland
154.9875Nederland Nationaal 1
159.9900Nederland Nationaal 2
166.3700?Nederland Nationaal 3
164.3500Semafoon Benelux
169.7500ERMES Protocol Europees semafoonnet
172.4500PTT
460.9187Callmax
466.0750Callmax Internationaal/Euromessage
Voor wijzingen en nieuwe frequenties stuur een emailtje